Tag: ความเมตตา

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจ | คำเทศนาบนภูเขา

ความเห็นอกเห็นใจเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่าสูงในวัฒนธรรมและระบบความเชื่อที่แตกต่างกัน มักถูกกำหนดให้เป็นความสามารถในการรู้สึกและแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อผู้อื่น ...

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลกวาดล้างเด็กชาวคานาอัน?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ฉันจะสุขได้อย่างไร… ถ้าคนอื่นเศร้า

นิยามความสุขที่ส่งตรงมาจากชนเผ่าในแอฟริกาที่คุณต้องเรียนรู้ว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริง และนี่คือความสุขแบบที่พระคัมภีร์บอกไว้ในชุมชนผู้เชื่อด้วยเช่นกัน

ความเมตตา

ครั้งหนึ่งระหว่างการพิพากษา กษัตริย์นโปเลียน ได้รับการอ้อนวอนขอความเมตตาจากมารดาผู้ต้องการช่วยเหลือบุตรที่ต้องโทษ กษัตริย์นโปเลียนกล่าวว่า ...