Tag: ความเศร้าโศก

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วันหนึ่งเราจะหัวเราะร่วมกับพระองค์

พระเจ้าทรงร่ำไห้ร่วมกับเราเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้หัวเราะร่วมกับพระองค์ - ฟีลิป แยงซี่ Graphic ...