Tag: ความเสียสละ

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ดีจากภายใน

ข้อสังเกตที่พบเห็นจากชาวยิว 105 คน ที่ช่วยซ่อนชาวยิวไว้ในบ้านขณะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวในยุโรป แม้ต้องเสี่ยงภัยก็ตาม

การทรงเรียกของแม่ชีเทเรซ่า

คุณสามารถพบคำตอบว่า อะไรคือเป้าหมายของการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตคุณ จากเรื่องราวของแม่ชีเทเรซ่า

ภาพที่ถูกแทนที่

“ในช่วงท้ายของชีวิตของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขาได้ถอดรูปภาพวาดของไอแซค นิวตันและแม็กเวลล์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จออกจากผนังห้องของเขา
เขาแทนที่รูปเหล่านั้นด้วยรูปภาพของคานธี และชไวท์เซอร์ “