Tag: คัมภีร์ไบเบิล

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ เป็นกระบวนการอย่างง่ายที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งค้นพบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำถามใหญ่ ๆ ในชีวิตของเขา กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาโดยเดวิด แอล วัตสัน และพอล ดี วัตสัน

อ่านผิดชีวิตเปลี่ยน

คริสเตียนคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจวิธีศึกษาพระคัมภีร์ จึงใช้วิธีเปิดสุ่มๆ เพื่อหาการทรงนำ จนพบข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้ต้องเครียดว่า มัทธิว ...

คัมภีร์ไบเบิล

ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันของอเมริกา กล่าวว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปกครองโลกนี้ได้อย่างดีโดยปราศจากพระเจ้าและพระคริสตธรรมคัมภีร์” ประธานาธิบดีอับราฮัม ...