Tag: คำวิจารณ์

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กษัตรย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งสวีเดน

ครั้งหนึ่งกษัตริย์ออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน เสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่ง กษัตริย์ได้ถามเด็กนักเรียนว่า“ไหนลองบอกชื่อของกษัตรย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งสวีเดนให้เราฟังหน่อยซิ” เด็กในโรงเรียนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ...