Tag: คำสอนผิด

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จริงหรือที่มัทธิวบทที่ 27 ข้อ 46 กล่าวว่าพระเยซูมิได้เป็นพระเจ้า?

ตอบคำถามความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ตอนที่ 2 ก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนว่า จุดประสงค์ของการเขียนซีรีส์นี้ ...

พระเยซูไม่เคยพูดว่า “เราเป็นพระเจ้า” จริงหรือ?

ก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนว่า จุดประสงค์ของการเขียนซีรีย์นี้ “ไม่ใช่เพื่อลบหลู่” ความเชื่อของบางศาสนา ...

คำสอนเทียมเท็จ และ คำสอนนอกรีต ในยุค 2020

สรุปลักษณะ “คำสอนเทียมเท็จ” และ “คำสอนนอกรีต” ที่กำลังคุกคามเข้ามาในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงปี 2020 ที่มีหลายกลุ่มแฝงตัวเข้ามาผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ตัวเรารู้เท่ากันและปกป้องผู้เชื่อคนอื่นไม่ให้หลงไปจากความจริงของพระเจ้า