Tag: คู่มือ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มือ 40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2021

ดาวน์โหลด คู่มือ อธิษฐานแห่งชาติ 2021 "เยียวยาและพลิกฟื้น" 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2021 ร่วมรณรงค์อธิษฐานอดอาหาร ...

คู่มือ สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท

สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น

ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมเปิดรอบนมัสการ ในช่วงสถานการณ์โควิด (กปท.)

ในขณะนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทางภาครัฐผ่อนปรนให้ทางศาสนสถานสามารถเปิดดำเนินการได้ ...