Tag: จดจ่อ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วิทยาศาสตร์สรุปแล้ว ชีวิตคนขับเคลื่อนด้วยจิตใต้สำนึก

วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการทำงานของจิตใต้สำนึกมีผลมากกว่าการทำงานของจิตสำนึก ดังนั้นเราจะมุ่งพัฒนาจิตใต้สำนึกของเราได้อย่างไร

นมัสการเปลี่ยนหัวใจให้จดจ่อที่ ‘พระเจ้า’

เมื่อเรานมัสการพระเจ้า ปัญหาไม่ได้หายไป แต่มุมมองต่อปัญหาของเราเปลี่ยนไป เพราะการนมัสการเปลี่ยนหัวใจที่จดจ่อกับ ...