Tag: จิตวิญญาน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

นาฬิกาที่หยุดเดิน

วันหนึ่ง ผมพบว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่ภรรยาซื้อให้ผมได้ไม่นาน มันกลับหยุดเดิน เมื่อไปร้านซ่อมก็พบว่าปัญหาไม่ใช่เพราะแบตเตอรี่หมด ...