Tag: จ่ายราคา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สิ่งที่ดีที่สุด

ความเคยชิน...อาจทำให้ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสู่...สิ่งที่ดีกว่า ไม่อยากจ่ายราคาเพื่อ...สิ่งที่ดีขึ้น พลาดโอกาสได้...สิ่งที่ดีที่สุด   คำคม:  ...