Tag: ชดใช้ความผิด

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อภัย – Crossover Music

อีกวิธีที่แสดงออกถึง ความรัก ความเมตตา คือการให้ “อภัย”
เราต่างต้องการมันจากผู้คนที่อยู่รอบตัว ในบางช่วง บางเวลา เหมือนกันใช่มั้ย ?