Tag: ชัยชนะ

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชัยชนะที่แท้จริงของคริสตจักร

จากเกาะซิซีลี ดินแดนแห่งข่าวประเสริฐในยุดเปาโล สู่ดินแดนที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก ในหนังก็อดฟาเธอร์ อะไรทำให้ความเชื่อถึงตกต่ำลงได้ขนาดนี้? และชัยชนะที่แท้จริงสำหรับคริสตจักรควรเป็นอย่างไร?

อย่าใช้ชีวิตของท่านอยู่กับความกลัว

ายคนหนึ่งเป็นนักกฎหมาย เขาป่วยด้วยวัณโรคขั้นรุนแรงและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดเขาในการทำงาน