Tag: ชาติชาย จารุวาที

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2021 — ศจ.ชาติชาย จารุวาที —

1) เปิดใจ ผมได้เรียนรู้ว่าจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอยู่เสมอ แม้ในบางครั้งสิ่งที่ต้องเรียนรู้นั้นดูเหมือนจะรู้อยู่แล้ว ...