Tag: ชีวประวัติ

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 3

หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์ ‘ภาษาไทย’ แท่นแรกเข้ามาในสยามประเทศ บุกเบิกกิจการด้านการพิมพ์ นำมาซึ่งความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของตะวันตก

ฮัดสัน เทเลอร์ เคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณ

อะไรเป็นเคล็ดลับในชีวิตของชายผู้นี้ที่ทำให้ชีวิตเขาเพียงคนเดียวส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนนานถึงเพียงนี้

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 2

บอกเล่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์มิชชันนารีจากนิวยอร์กสู่บางกอกของหมอบรัดเลย์ ผู้มีคุณูปการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ริเริ่มการผ่าตัด การปลูกฝี การผดุงครรภ์ และอีกมากมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย