Tag: ชีวิตคริสเตียน

9 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย

1.งาน Event ที่อยากไปที่สุด งาน Event ที่อยากไปที่สุดคืองานศพตัวเอง เนื่องจากช่วงหลัง ๆ ได้ร่วมงานศพและจัดงานศพให้หลายคน ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เต๊ะ ศตวรรษ

1.เมื่อต้องพบกับการทดสอบใจ ในแต่ละวันการทดสอบหัวใจมีมาเสมอทั้งความสัมพันธ์ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บลู เอลิกา พลอยอัมพร

ในวันดี ๆ ที่ผ่านมา ได้เห็นพระคุณและพระพรของพระเจ้ามากมาย และในวันทุกข์ใจหลาย ๆ วันที่ผ่านมาก็ได้เห็นพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – หรั่ง พระนคร

ได้เรียนรู้ว่าครอบครัว คือ ส่วนสำคัญมาก ๆ ที่จะสนับสนุนงานรับใช้พระเจ้า  ได้เรียนรู้ชีวิตผู้คน ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา

1.“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” ฟีลิปปี 4:13 ไม่มีคำแนะนำที่ใช้ได้กับทุกปัญหา  ...

THE CONVERSATION EP.22 : เปิดเรื่องราวที่จับใจกับแผนการพระเจ้าอันยาวนานกว่า 20 ปี จากชีวิต ‘ก้อย จรรยาพร’

เปิดเรื่องราวที่จับใจกับแผนการพระเจ้าอันยาวนานกว่า 20 ปี จากชีวิต ‘ก้อย จรรยาพร’ จากคนที่แข็งกระด้าง ...

ปริศนาธรรม เล่ม 2

หนังสือปริศนาธรรม 2 ได้เขียนขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตที่ต้องเผชิญอะไรบ้างเช่นความซื่อสัตย์ ความไม่อิ่มใจ ความโลภ ความหวังใจ ความอวิชา สิ่งเลวร้ายต่างๆ และกุญแจแห่งพระสัญญา

ปริศนาธรรม เล่ม 1

เหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรื่องนี้เล่าถึงความยากลำบากยากแค้น และความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกนี้) ไปสู่เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค์)

สันติสุขในพระเจ้า

“สันติสุขในพระเจ้า” จากปลายปากกาของ บิลลี่ เกรแฮม นักเทศน์และนักประกาศพระกิตติคุณ ผู้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อมุ่งนำการฟื้นฟูจากพระเจ้าไปสู่ผู้คนจำนวนมากในทุกทวีปทั่วโลกแม้ทุกวันนี้เราจะไม่มีโอกาสฟังคำเทศนาของท่านอีกแล้ว แต่เรายังมีหนังสือเล่มนี้ที่ท่านกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้า เพื่อวางรากฐานความเชื่อและความมั่นใจในชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป