Tag: ชีวิตในคุก

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผมเคยเป็น…นักโทษชั้นเลว

ความสวยงามของชีวิต บางครั้งก็ไม่ใช่ปลายทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เสมอไป แต่เกิดจากช่วงเวลาที่ได้ลุกขึ้นจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ...