Tag: ชีวิต

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำไมซาโลมอนจึงบอกว่า “มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน”

ไขข้อข้องใจ ปัญญาจารย์ 3:18-21 “มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน” หมายความว่าอะไร? และสัตว์นั้นมีวิญญาณหรือไม่? ถ้ามี วิญญาณของมันเหมือนกับวิญญาณมนุษย์หรือไม่?

กลิ่นแห่งชีวิต ความทรงจำที่พอพระทัย (Advertorial)

ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า สิ่งใดทำให้คุณย้อนนึกถึงความทรงจำได้ชัดเจนที่สุด? สำหรับผมแล้วการได้ ...

ถ้ารู้ว่าจะมีชีวิตเหลืออีกแค่วันเดียว

หญิงคนหนึ่งถาม จอห์น เวสลีย์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่นำการฟื้นฟูมายังอังกฤษว่า “หากคุณรู้ว่าจะตายตอนเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ ...