Tag: ซึมเศร้า

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

‘เป้ง จุลนภ’ จากโรคซึมเศร้ากลายเป็นผู้จุดพลังวิธีคิดช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหายจากซึมเศร้า

‘คุณเป้ง’ จุลนภ ชมัฒพงษ์ อดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ผ่านความรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่า ไร้ความหมาย ไม่มีความหวังจะอยู่ต่อในโลกใบนี้ จนครั้งหนึ่งเคยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมาแล้ว อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุที่ป่วยเป็นโรคนี้ และพระเจ้าช่วยเขาผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไร รวมถึงให้ข้อคิดในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้

The12 EP-6 เหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล

พี่เคยเป็นโรคซึมเศร้า พี่รู้ว่าชื่อเสียงและเงินทองมันหมดได้ เมื่อเราเป็นทาสกับสิ่งนั้นเราก็ยังเศร้าอยู่ แต่พี่ได้พบว่าเมื่อเราเลือกทางของพระเจ้าเราพบ..สันติสุข สันติสุขที่ไม่ได้จากสิ่งของ หรือ ชื่อเสียง แต่เป็นสันติสุขจากพระเจ้า