Tag: ตรีเอกานุภาพ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุณจะอธิบาย “ตรีเอกานุภาพ” ให้เด็กๆ เข้าใจได้ยังไง?

ครั้งหนึ่งผมเคยมีเพื่อนนักข่าวอีเมลมาถามว่า “เราจะอธิบายแนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพให้ลูกๆ ...