Tag: ถอนฟัน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ไม่ฉีดยาชา..ก็ถอนฟันได้

“ทันตแพทย์เทอรี่ สเปคคารอเทลลี่ ได้เล่าถึงคนไข้ผู้หนึ่งที่มักจะมาทำฟันสายเป็นประจำ
ครั้งหนึ่ง คนไข้ผู้นี้โทรมาหาเขาเพื่อตกลงเวลานัดหมายถอนฟัน “