Tag: ทางเลือก

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมื่อวิกฤตเข้าประชิดตัว คุณจะทำยังไง?

ทุกวิกฤตของชีวิตจะมีทางเลือกเสมอ และการเลือกตอบสนองต่อวิกฤตที่แตกต่าง จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วย เรื่องราวนี้จะสะท้อนทางเลือกของ 4 กลุ่มคนในการรับมือวิกฤตของพวกเขา

การตัดสินใจ

สมมุติว่าในวันหนึ่งขณะที่เราขับรถสปอรต์สุดหรู ขณะนั้นฝนตกแรงมาก เราเหลือบไปเห็นคน 3 คนที่กำลังติดฝน คนแรกเป็นหมอที่เคยรักษาโรคหัวใจของเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อเรามาก คนที่สองเป็นคนที่ป่วยมากต้องการไปโรงพยาบาลด่วน และคนที่สามเป็นคนที่เราประทับใจและอยากคุยด้วยมาก แต่รถของเราจุคนได้อีกแค่ ...