Tag: ที่ปรึกษา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ที่ปรึกษาที่ดี

เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและเป็นผู้นำความรักของพระเจ้าไปสู่คนทั้งหลาย อย่ามองข้ามปัญหาของผู้อื่นแม้เรามองว่าปัญหาของเขาเล็กน้อยแต่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้ควรใช้เวลาสังเกตบุคคลรอบข้าง ...