Tag: ท่าที

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร?

คุณรู้ไหมว่า…การขอบคุณพระเจ้า เป็นตัวบ่งชี้ถึงสัมพันธภาพที่แท้จริงของเรากับพระองค์?
การขอบคุณพระเจ้า เป็นการเปิดเผยให้เห็นชัดว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ ไหม?
วันนี้ คุณขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีแล้วยัง?

วิเคราะห์ระดับการแสวงหาพระเจ้าด้วย เองเกิล สเกล (Engel Scale)

เองเกิล สเกล (Engel Scale) คือหนึ่งในวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมความคิดของ “ผู้สนใจ” ว่ามีระดับความเข้าใจและความเชื่อมากน้อยแค่ไหน โดยสรุปออกมาเป็นตัวเลข จึงช่วยทำให้เราเข้าใจคนๆ นั้นได้มากขึ้น