Tag: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

1.“เรื่องที่คิดว่าจะร้าย อาจไม่ร้ายอย่างที่คิด ” ขอเพียงให้เราอารมณ์เย็น และพึ่งพระเจ้าในการจัดการกับเรื่องเลวร้ายต่าง ...