Tag: นกอินทรี

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อาหารมื้อใหญ่ของนกอินทรี

นกอินทรีตัวหนึ่ง บินอยู่เหนือน้ำตกไนแองการ่า ในช่วงฤดูหนาว ครู่หนึ่งมันก็เห็นลูกวัวตัวหนึ่งตายและลอยมาตามน้ำ ...