Tag: นรก

6 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“ดินแดนผู้ตาย” มีอยู่จริง หรือเป็นแค่สีสันของคำอุปมา

"แดนผู้ตาย" หรือ "เฮดีส" (Hades) ได้ถูกอธิบายใน อุปมาเรื่องเศรษฐีและลาซารัส อย่างละเอียด เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของเศรษฐีหลังความตาย ...

ทำไมการลงโทษนิรันดร์จึงยุติธรรม?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ที่สุดในการหลอกมนุษย์

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู
มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า”