Tag: นางรูธ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มรดกจากครอบครัวรูธถึงดาวิด

“จะดูว่าสร้างคนได้จริง อย่าดูแค่รุ่นที่สอง แต่ให้ดูรุ่นที่สาม”
ถ้าจะหาเหตุผลว่า ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงมีชีวิตที่ดี เรื่องราวชีวิตของรูธและครอบครัว อาจพาเราไปพบความเชื่อมโยงนั้นได้อย่างน่าสนใจ