Tag: น้ำพระทัยพระเจ้า

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

3 ประเด็นสะกิดว่าคุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแค่ไหน?

1. ตระหนักถึงความสำคัญของ “การลงมือทำ” เมื่อปี 1930 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลก (The ...

อย่าดูหมิ่นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อย

อย่าดูหมิ่นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อย แต่ให้มองไปที่อนาคตข้างหน้าเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับคนของพระเจ้า

สิ่งที่ผู้เชื่อควรตั้งคำถามเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ากลายเป็นปัญหาสากลของคริสเตียน บทความนี้ให้มุมมองการพบน้ำพระทัยพระเจ้าที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง

เดินกับพระเจ้าอย่างไร เมื่อทางข้างหน้ายังไม่ชัดเจน

คุณจัดการกับตัวเองอย่างไร เมื่อหนทางชีวิตข้างหน้าไม่รู้จะไปยังไง ทางไหนคือน้ำพระทัยพระเจ้ากันแน่ บทความนี้ให้ข้อคิดบางประการเพื่อช่วยให้คุณเดินต่อไปได้

การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

หากเราต้องเลือกระหว่างการขับรถคนเดียวโดยอาศัย GPS (Global Positioning System ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) กับการขับรถไปกับคนรู้ใจ ที่รู้เส้นทางอย่างดี และยังชำนาญเรื่องเครื่องยนต์ด้วยนั้น เป็นเราจะเลือกแบบไหน