Tag: น้ำพระทัย

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตามที่พระเจ้าต้องการและสร้างเรา

ชีวิตของเราไม่ควรเป็นไปตามที่คนหมู่มากต้องการ แต่ควรเป็นตามที่พระเจ้าต้องการและสร้างให้เราเป็น   คำคม:  ...