Tag: บทเรียน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มือ สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท

สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น