Tag: บลู เอลิกา พลอยอัมพร

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — บลู เอลิกา พลอยอัมพร —

1. พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราเสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทุกสิ่งจะเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอ ...