Tag: บอย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บอย โกสิยพงษ์ –

ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายผมมากโดยเฉพาะเรื่องการจดจ่อกับพระเจ้ามากกว่าที่จะจดจ่อต่อความรู้สึกของตนเอง  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น   จากประสบการณ์ตลอด ...