Tag: บุคลิกภาพ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

บุคลิกภาพ ตำแหน่ง และความซื่อตรงภายใน

หากชีวิตเราไม่ได้ระมัดระวังโดยให้เรื่องภายนอก (บุคลิกภาพ ตำแหน่ง) นำหน้าเรื่องภายใน (ความซื่อตรง) เมื่อเราพยายามสร้างฉากหน้า โดยปราศจากฉากหลังที่เป็นรากฐานภายใน ท้ายที่สุดชีวิตเราจะพบปัญหาใหญ่หลวง