Tag: ประกาศข่าวประเสริฐ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

‘Kanye West’ แรปเปอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ กับการกลับมาหาพระเจ้า และ ปรากฏการณ์ ‘Jesus is King’

จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อทุกสิ่ง ไม่ใช่คำตอบของชีวิต ท่ามกลางความสำเร็จและเงินทองมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้คานเยได้รับความสุขและการเติมเต็ม กลับทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าต้องการคำตอบของชีวิต ‘Kanye West’ แรปเปอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ กับการกลับมาหาพระเจ้า และ ปรากฏการณ์ ‘Jesus is King’

การเผชิญกับวันที่วิธีการประกาศเปลี่ยนไป

ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาไปเลยคือ “ข่าวประเสริฐ” และสิ่งที่ตามมาคือ “หัวใจ” ที่รักคน เป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด ถ้าทั้ง 2 อย่างโคจรมาเจอกันเมื่อไรนั่นย่อมเป็นสะพานทำให้พา “ความรอด” ไปสู่คนอันมากมาย และเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย