Tag: ประวัติศาสตร์ไทย

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 4

“การประกาศศาสนา” คือจุดประสงค์สำคัญในการเข้ามายังสยามประเทศของหมอบรัดเลย์ ผ่านงานด้านการแพทย์ การพิมพ์ การศึกษา และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในประเทศไทย

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 3

หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์ ‘ภาษาไทย’ แท่นแรกเข้ามาในสยามประเทศ บุกเบิกกิจการด้านการพิมพ์ นำมาซึ่งความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของตะวันตก

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 2

บอกเล่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์มิชชันนารีจากนิวยอร์กสู่บางกอกของหมอบรัดเลย์ ผู้มีคุณูปการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ริเริ่มการผ่าตัด การปลูกฝี การผดุงครรภ์ และอีกมากมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 1

ปฐมบทเรื่องราวของแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกันที่ศรัทธาในพระเจ้า ‘แดน บีช บรัดเลย์’ ผู้สร้างคุณูปการมากมายให้แก่สังคมไทย แต่กลับเลือนหายไปจากหัวใจคนไทยในปัจจุบัน