Tag: ประสบการณ์คริสเตียน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Journey Journal (เจอนี่เจอนั่น) ตอนที่ 1: งานรับใช้ที่ไม่เคยใฝ่ฝันมาก่อน​

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินหรือเคยได้ไปเยี่ยมชมเรือหนังสือที่เคยได้แล่นผ่านมาเทียบท่าที่ประเทศไทยของเราเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ...