Tag: ประเทศไทย

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The Blessing Thailand – Church Music Association

ครั้งแรกในประเทศไทยที่ศิลปิน ผู้นำนมัสการ และนักร้องคริสเตียน จากหลากหลายคริสตจักรมาร่วมกันร้องเพลงในแบบ Social Distancing! เพื่อให้พระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชนชาตินี้

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019