Tag: ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

คำถามที่รุมเร้าใจมากที่สุดเรื่องการสร้างสาวกไม่ใช่เพียง“เรากำลังสร้างสาวกไหม?” แต่กลับเป็น“สาวกประเภทไหนหรือที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราผลิต?”และที่สำคัญกว่านั้นอีก “แล้วเราเป็นสาวกประเภทไหน?” จงเป็นประเภทหนึ่ง!