Tag: ผูกพันตัว

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผูกพันตัวเพื่อเป้าหมาย

จากการศึกษาของ The Barna Group ในอเมริกาซึ่งเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2006 ระบุว่าประชากรอเมริกัน 72% บอกว่าตนผูกพันกับพระเยซูเป็นการส่วนตัว แต่มีเพียง ...