Tag: พระกิตติคุณ

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 วิธีรับมือเวลาอธิษฐานแล้วชอบใจลอย

อาการใจลอยหรือจิตใจวอกแวกเวลาอธิษฐานนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ บทความนี้ให้แนวทางปฏิบัติ 7 วิธีที่ช่วยให้เราต่อสู้และควบคุมความใจลอยเพื่อเราจะลงลึกและจดจ่อกับการอธิษฐานได้มากขึ้น

การสร้างบทสนทนาเพื่อเข้าสู่พระกิตติคุณ

การทำให้บทสนทนานำเข้าไปสู่เรื่องจิตวิญญาณนั้น เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเป็นพยานข่าวประเสริฐ เป็นเรื่องง่ายที่เราพูดคุยกับเพื่อนๆ ...

วิเคราะห์ระดับการแสวงหาพระเจ้าด้วย เองเกิล สเกล (Engel Scale)

เองเกิล สเกล (Engel Scale) คือหนึ่งในวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมความคิดของ “ผู้สนใจ” ว่ามีระดับความเข้าใจและความเชื่อมากน้อยแค่ไหน โดยสรุปออกมาเป็นตัวเลข จึงช่วยทำให้เราเข้าใจคนๆ นั้นได้มากขึ้น

ชัยชนะที่แท้จริงของคริสตจักร

จากเกาะซิซีลี ดินแดนแห่งข่าวประเสริฐในยุดเปาโล สู่ดินแดนที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก ในหนังก็อดฟาเธอร์ อะไรทำให้ความเชื่อถึงตกต่ำลงได้ขนาดนี้? และชัยชนะที่แท้จริงสำหรับคริสตจักรควรเป็นอย่างไร?

ความรอดกับปุ่ม Reset

ถ้า “เรื่องความรอด” ไม่ใช่ในแบบกดปุ่มครั้งเดียว ทุกอย่างก็จบลง สำเร็จเสร็จสิ้น แล้วมันควรเป็นอย่างไร บทความนี้ช่วยให้เห็นภาพใหญ่และชัดเจนขึ้น และเมื่อเราเข้าใจความหมายของ “ข่าวดีหรือพระกิตติคุณ” อย่างถูกต้อง มันจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ของเรา