Tag: พระเจ้ายิ่งใหญ่

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

โอ เจ้าแห่งดวงจิต [Cover] – HUM HYMNS PROJECT

บทเพลงที่ 2 โปรเจคฮัมฮิม ขอนำเสนอบทเพลงชีวิตคริสเตียนในรูปแบบสบายๆผู้ใหญ่ร้องได้วัยรุ่นร้องดี เพราะเรารู้ว่าเพลงฮิมเป็นเพลงที่มีความหมายและเข้าถึงชีวิตของผู้คนมากมาย เราจึงอยากให้เพลงฮิมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคน