Tag: พระเจ้าอยู่ใกล้

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทุกลมหายใจ [Cover] – HUM HYMNS PROJECT

โปรเจคฮัมฮิม ขอนำเสนอบทเพลงชีวิตคริสเตียนในรูปแบบสบายๆผู้ใหญ่ร้องได้วัยรุ่นร้องดี เพราะเรารู้ว่าเพลงฮิมเป็นเพลงที่มีความหมายและเข้าถึงชีวิตของผู้คนมากมาย เราจึงอยากให้เพลงฮิมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคน