Tag: พรเทพ เศรษฐทรัพย์ทวี

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.พรเทพ เศรษฐทรัพย์ทวี –

ปีนี้เป็นปีที่ผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด เหมือนบ้านที่เพิ่งผ่านพายุกระหน่ำ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บกวาด ...