Tag: พี่ซัน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ซัน สิทธวีร์ ธีรกุลชน —

1. อย่าเปรียบเทียบความเจ็บปวด เพราะทุกความเจ็บปวดนั้น real สำหรับทุกคน ความเจ็บปวดถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคน ...