Tag: ภารกิจ

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

ในศตวรรษที่ 11 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 แห่งบาวาเรีย ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง และรู้สึกกดดันพระทัยกับการดำรงตำแหน่งที่สูงศักดิ์ในบทบาทพระราชา กษัตริย์เฮนรี่ที่ ...

มั่นคงแม้สูญเสีย

ในเดือนมกราคม ปี 1999 ที่ผ่านมา ได้เกิดโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ข่มเหงคริสเตียนจนถึงแก่ความตายที่ประเทศอินเดีย ...

จงเปิดใจและตอบสนอง

ครั้งหนึ่ง พอล รีดเดอร์ ได้พูดคุยเรื่องราวของพระเยซูกับนายธนาคารผู้หนึ่งในนิวยอร์ค แต่นายธนาคารได้ตอบปฏิเสธว่า “ผมยุ่งมาก ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องศาสนาหรอก”