Tag: ภาระ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จงวางแก้วนั้นลง

ขณะที่ครูกำลังสอนนักเรียนของเขาในหัวข้อการจัดการกับแรงกดดันและความเครียด ครูได้หยิบแก้วน้ำใบหนึ่งขึ้นมาและถามนักเรียนว่า ...