Tag: มั่งคั่ง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ระหว่างคนรวยและคนจน ใครให้มากกว่ากัน ?

ในปี 1995 ประเทศอเมริกา มีการวิจัยสัดส่วนการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของคนรวยและคนจน พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ...