Tag: มิชชันนารี

6 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 4

“การประกาศศาสนา” คือจุดประสงค์สำคัญในการเข้ามายังสยามประเทศของหมอบรัดเลย์ ผ่านงานด้านการแพทย์ การพิมพ์ การศึกษา และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในประเทศไทย

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 3

หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์ ‘ภาษาไทย’ แท่นแรกเข้ามาในสยามประเทศ บุกเบิกกิจการด้านการพิมพ์ นำมาซึ่งความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของตะวันตก

ฮัดสัน เทเลอร์ เคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณ

อะไรเป็นเคล็ดลับในชีวิตของชายผู้นี้ที่ทำให้ชีวิตเขาเพียงคนเดียวส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนนานถึงเพียงนี้

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 2

บอกเล่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์มิชชันนารีจากนิวยอร์กสู่บางกอกของหมอบรัดเลย์ ผู้มีคุณูปการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ริเริ่มการผ่าตัด การปลูกฝี การผดุงครรภ์ และอีกมากมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 1

ปฐมบทเรื่องราวของแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกันที่ศรัทธาในพระเจ้า ‘แดน บีช บรัดเลย์’ ผู้สร้างคุณูปการมากมายให้แก่สังคมไทย แต่กลับเลือนหายไปจากหัวใจคนไทยในปัจจุบัน

หากเราเป็นแค่หนึ่งเมล็ดที่หว่านลง

ทุกคนย่อมมีโอกาสเหนื่อยล้ากับการรับใช้ หรือสงสัยว่าพระเจ้าจะมองเห็นความสัตย์ซื่อของตัวเราไหม หรืออาจกำลังรู้สึกว่าจะต้องรอคอยพระเจ้าไปถึงเมื่อไร เช่นเดียวกันกับชีวิตจริงของครอบครัวมิชชันนารีชาวสวีเดนคู่หนึ่ง มีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับพวกเขา?