Tag: ยอห์น

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ใช้ยอห์น 1:1 รับมือกับ พยานพระยะโฮวา

คริสเตียนไทยบางคนอาจเคยมีประสบการณ์คนมาเคาะหน้าบ้านแล้วเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟัง ซึ่งคำสอนบางอย่างก็ดูเหมือน ...