Tag: ยุติธรรม

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เบื้องหลัง “การไต่สวนพระเยซู” ที่ไม่ชอบมาพากล

เจาะลึกเบื้องหลังกรณี “การไต่สวนพระเยซู” ที่คุณอาจไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อน นี่คือความจริงที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรักและเสียสละของพระเยซูได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมการลงโทษนิรันดร์จึงยุติธรรม?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก